Regnskap

Skatt og lover

Annen nyttig info

Regnskapsloven
Loven i sin helhet

 

Bokføringsforskriften
Spesifisert forskrift som omhandler generell bokføring

 

Aktuelle satser
Vi anbefaler våre kunder å sortere på en mest hensiktsmessig måte.

 

Tips og råd ang kontorarbeid og regnskapsføring fra skatteetaten
- For eksempel trenger du regnskapsfører?

Skatteetatens portal
Her kan du bl a endre forskuddsskatt og skattekort

Lovdata
Alle Norges lover

 

NAV
Her finner du skjemaer og info for arbeidstakere og arbeidsgivere.

Altinn
Nyttig portal for bedriftseiere og privatpersoner. En elektronisk portal mellom næringsdrivende og offentlige myndigheter. Brukes ved firmaendringer og annen kontakt.

Brønnøysundsregistrene
Opplysninger om alle registrerte foretak.
Samordnet registermelding finner du også her.

Konsumprisindeksen
Nyttig verktøy for de som leier ut til private og næringsdrivende.

Høilund revisjon AS